Jak otworzyć dokument podpisany podpisem kwalifikowanym

Pobierz

Z pomocą idzie nam tu jednak program SMAIL napisany przez Bartka Prokopa.. Plik PDF podpisany podpisem elektronicznym w formie XAdES w typie otaczającym można otworzyć za pomocą programu Sigillum Sign.. Po zainstalowaniu aplikacji eDO App należy ją otworzyć i wybrać z menu opcję "Podpisz dokument".. Zaznaczamy obszar, w którym znaleźć się ma infografika o podpisie elektronicznym w treści dokumentu PDF.Uruchom aplikację i kliknij przycisk Powrót.. plik ZIP zawiera oryginały oraz kopie.. W stosownych polach podaj swój e-mail oraz token, który pojawi się w aplikacji na telefon.Po podpisaniu dokumentu, musisz dodać go do wniosku - wybierz przycisk "Dodaj dokument".. Jeśli spróbujesz otworzyć ten plik, zobaczysz jedynie ciąg różnych znaków.. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).Przykład 1 - weryfikacja dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym z certyfikatem podpisu używającym SHA-1.. Przed złożeniem podpisu aplikacja zapyta jeszcze o 8-cyfrowy kod PIN do certyfikatu kwalifikowanego.. W aplikacji Szafir klikamy "Podpisz", a następnie wybieramy konfigurację "CAdES" (1).. Następnie wybierz z dysku podpisany dokument z rozszerzeniem .XML..

dokumenty nie podpisane podpisem kwalifikowalnym.

Wskazujemy plik do podpisania (2) i (3).. W pierwszej kolejności poproś o podpisanie pliku osobę z podpisem zaufanym.. Do utworzenia skrótu dokumentu użyto algorytmu SHA-1.. Taki podpis łatwo jest sprawdzić, posiadając wersję elektroniczną dokumentu.JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej (patrz Krok 3), jednakże w takim przypadku wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu.. Dzięki temu w podpisanych dokumentach PDF można zweryfikować ich autora oraz autentyczność pochodzenia i tym samym są uznawane na całym świecie jako bezpieczne i zaufane.Przesłany Państwu dokument elektroniczny jest plikiem w formacie PDF, który można otworzyć za pomocą dostępnych bezpłatnie narzędzi, np. .. Włącz program SimplySign Desktop i kliknij "Połącz z chmurą" W oknie, które wyskoczyło wpisz e-mail i token, który wyświetla się w aplikacji na telefon komórkowy.Wskaż plik(i) / katalog na dysku twardym swojego komputera i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz.. Połącznie takich stron z resztą dokumentu w formie sporządzonego następczo łącznego pliku w formacie pdf jest dyskusyjne, gdyż kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie była objęta sama umowa.. Rysunek 25: Wybór certyfikatu Jeśli masz kilka certyfikatów - kliknij ten, za pomocą którego chcesz podpisać dokument.Jak otworzyć plik XAdES?.

plik ZIP podpisał podpisem kwalifikowalnym.

Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu.. Otwieramy plik w formacie PDF w programie Adobe Reader.. Jeśli dokument jest poprawny, aplikacja wyświetli okno wyboru sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS.. Należy przejść do zakładki Weryfikuj, otworzyć plik z rozszerzeniem XAdES i nacisnąć na ikonę zaznaczoną w zielonym kwadracie na poniższym zdjęciu.Jedyną możliwością jest utworzenie pliku PDF ponownie lub poprosić o wysłanie dokumentu jego właściciela.. Dokument taki ma taką samą moc prawną, jakby był podpisany w tradycyjny sposób.. Pamiętaj o kilku zasadach, które pomogą ci sprawnie przejść ten proces: po podpisaniu dokumentu podpisem kwalifikowanym, nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić (może to spowodować błędy techniczne,Jak podpisać dokument podpisem kwalifikowanym w programie Adobe Reader?. Przede wszystkim zaloguj się do "Podpisywarki"..

Przejdź jeszcze raz do podpisu dokumentu za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Rozwikłanie kwestii, jak podpisać dokument PDF podpisem kwalifikowanym, musisz rozpocząć od odpowiedniego przygotowania programu Adobe Acrobat Reader DC.. Wskaż, w jaki sposób - elektronicznie, pocztą tradycyjną czy osobiście - chcesz otrzymać od nas odpowiedź.Podpis mSzafir ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu tzn. podpisane nim dokumenty są tak samo ważne pod względem skutków prawnych, jak dokumenty podpisane odręcznie Odbiorca Twojego dokumentu z elektronicznym podpisem kwalifikowanym mSzafir może go odczytać i zweryfikować w programie Adobe bez konieczności .. Aby podpisać dokument kolejnym certyfikatem kwalifikowanym należy: Uruchomić program proCertum SmartSignNajpewniejszym sposobem przekonania się, czy plik jest podpisany, i ewentualnie ile i jakich podpisów zawiera, jest próba zweryfikowania podpisu.. Pliki zostaną umieszczone na liście plików do zweryfikowania.. W tym momencie pojawi się ekran aplikacji Podpis Kwalifikowany.. Gotowe.Instrukcja dla sytuacji, w której jedna z osób dysponuje podpisem zaufanym, a inna podpisem kwalifikowanym.. Uruchom program SimplySign Desktop oraz wejdź w opcję "Połącz z chmurą"..

Wrócisz do podglądu dokumentu.

Aby go odczytać, musisz skorzystać właśnie z "podpisywarki".. czy w tym momencie można przyjąć że: 1. podpisał wszystkie oryginały 1. poświadczył za zgodność wszystkie kopie podpisany plik ZIP/WinRAR (Strona 1) —kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. Jest to darmowa aplikacja dostępna przez stronę WWW, która umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) - kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.. Zasadniczo plik PDF jest zablokowany do edycji, ale nie do podpisu, chyba że Ty lub pierwszy sygnatariusz podczas podpisywania zaznaczycie opcjęZablokuj dokument po podpisaniu.Jak przygotować program Adobe Acrobat Reader DC, aby złożyć podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym?. W przypadku plików PDF można także otworzyć dokument w Acrobat Reader DC i otworzyć Panel podpisu.Jak to działa?. W celu zweryfikowania podpisu pod wybranymi plikami naciśnij przycisk Weryfikuj znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.Tak właśnie powinno być!. Aplikacja zaprezentuje dokument i pojawi się przycisk "Podpisz" Po wprowadzeniu PINu podpis zostanie złożony.. 4.️ TUTAJ ZOBACZSZYSZ I SPRAWDZISZ DOKUMENT OPATRZONY PODPISEM ZAUFANYM (tzw. podpis elektroniczny za pomocą profilu zaufanego): naprawdę wiele danych zapisanych w formie elektronicznej można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. Można do tego użyć PEM-HEART Signature.. Krok 2.. Należy wskazać plik PDF, który ma zostać podpisany i nacisnąć "Użyj podpisu kwalifikowanego".. Co zrobić?. Po złożeniu podpisu, do kolejnej osoby należy przesłać podpisany plik PDF.Witam,elektronizacja wykonawca złożył w spakowanym pliku ZIP ofertę wraz z załącznikami.. Po wczytaniu dokumentu otrzymasz komunikat "dokument został poprawnie dodany".Pierwszy odcinek z serii o zaufanym podpisie elektronicznym.Zygmunt pokazuje jak weryfikować podpis zaufany w wielu programach, a także jak poprawnie odczyta.Potrzebne jest nam dodatkowe oprogramowanie, które pozwoli nam na składanie e-deklaracji, czy wysyłanie e-faktur.. W takim przypadku będziemy raczej mieli do czynienia wyłącznie z formą dokumentową.W oknie [Szczegóły dokumentu roboczego] naciśnij [Wyślij do ZUS].. Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-10, KIO 2428/18, tak podpisany dokument nie może zostać uznany za prawidłowy.Dostarczane przez firmę Adobe oprogramowanie do obsługi dokumentów PDF takie jak np.: Adobe Reader DC, umożliwia wykorzystywanie podpisu elektronicznego Certum.. Rozwiązanie to może być wykorzystywane zarówno w kontaktach z urzędami, jak i kontrahentami i innymi instytucjami.Dokument podpisany elektronicznie wyróżnia to, że nie musi widnieć na nim podpis odręczny, a jedynie informacja stwierdzająca taki podpis wraz z danymi umożliwiającymi weryfikację podpisu.. Krok 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt