Inspekcja jakości handlowej zadania

Pobierz

Zgodnie z art. 17.. IH może także prowadzić pozasądowe postępowania dotyczące sporów konsumenckich.. 1 pkt 1-2d ustawy o Inspekcji Handlowej 1 do zadań IH należy: kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług (w szczególności chodzi tu o przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 2 );2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, art. 10 zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań ust.. Państwowa Inspekcja Handlowa została powołana dekretem z 1950 r. Od 1958 r. działała na podstawie ustawy.. Zadania inspekcji.. 1, art. 11 wymóg dołączania instrukcji, …Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al.. Te kontrolne sprowadzają się do trzech głównych zagadnień.. Zakres zadań.. 1 i 2 ustawy o Inspekcji Handlowej, do zadań Inspekcji Handlowej należy: kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,May 31, 2022Nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zajmie się teraz jedna inspekcja - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych..

Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej.

Inspekcja Handlowa kontroluje: legalność i rzetelność funkcjonowania przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o produkcji, handlu i usług,Zadania Inspekcji Handlowej polegają zatem przede wszystkim na wysyłaniu do firm inspektorów, przeprowadzaniu kontroli i interweniowaniu w przypadku wykrycia nieuczciwych procederów..

Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę.

Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa Kontakt do inspektora ochrony danych: Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po .May 4, 20211 Zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy w kwietniu 2014 r. 1..

Ocena realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych finansowanych z budżetu wojewody: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy realizuje zadania w oparciu o kwartalne plany pracy zatwierdzone przez Kujawsko ...Zgodnie z art. 3 ust.

2020-06-08Jun 17, 2022Zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r. 1.. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do zadań Inspekcji należy: Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artykułów,Zgodnie z Art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do zadań Inspekcji należy: 1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artykułów,Zadania inspekcji handlowej są rozległe i różnorodne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt