Opis budowy komórki zwierzęcej

Pobierz

Błona ta przeważnie jest pokryta grubszą warstwa ochronną; u roślin - celulozową ściana komórkową, u zwierząt zaś taką warstwą ochronną tworzą często tzw.. Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu.Jest żywym elementem komórki.. Komórki prokariotyczne nie posiadają jądra komórkowego.. Wnętrze jądra oddziela od cytoplazmy białkowo-lipidowa błona jądrowa.wodniczka, błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, aparat Golgiego, mitochondrium, cytozol.Budowa komórek (roślinna, zwierzęca, bakteryjna) oraz elementy, które je różnią.. Powiązane z tym testem.. Funkcje organelli komórkowych - komórka zwierzęca Połącz w pary.. W komórkach roślinnych, które są młode występuje kilka drobnych wakuol.. Komórki prokariotyczne są charakterystyczne dla komórek jednokomórkowych, z reguły niewielkich rozmiarów i prostej budowy.. W komórkach starszych - występuje jedna, duża wakuola.. aparat Golgiego - przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.. wg Dlugoleckamd.. 3. ekspozycja stoku.. Uczniowie zapisują wnioski w zeszycie.. wg Dlugoleckamd.. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową.. Na zakończenie nauczyciel ocenia pracę najaktywniejszych uczniów na lekcji.Do każdego z wymienionych skutków dopisz wybrane numery (1-4)..

Budowa komórki zwierzęcej.

Na podstawie podręcznika dla klas 5 "Puls Życia 5" Ilość pytań: 4 Rozwiązywany: 167 razy Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.. Podczas oogenezy zostaje uwolniona jedna komórka jajowa i trzy polocyty.. Klasa 5 Biologia.Budowa kom rek (roślinna,zwierzęca,bakteryjna) oraz elemęty, kt re je r żnią.. Ryc.1 Jądro komórkowe.. Dłuższe utrzymywanie się pokrywy śnieżnej na północnym stoku na półkuli północnej.BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ błona komórkowa - oddziela wnętrze komórki od otoczenia , zapewnia transport różnych substancji do wewnątrz i zewnątrz.. Komórki zwierzęce mają rozmaite kształty, wielkości i kolory.. Część 1.. Tylko woda i gazy mogą swobodnie przenikać przez nią do wnętrza lub na zewnątrz komórki.Elementy komórki zwierzęcej.. Budowa i funkcjonowanie komórek roślinnych.Wyjaśnij, analizując budowę komórki zwierzęcej, w jaki sposób przystosowana jest ona do pełnienia podstawowych procesów życiowych.. Powiązane tematy.. 2. niewielkie oddalenie od zbiornika morskiego.. jądro komórkowe - zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcje.. Komórki wątrobowe są najlepszym przykładem takiej typowej komórki.. 1 - jąderko; 2 - błona jądra kom rkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 .Komórki zawierające dwa kompletne zespoły chromosomów zwane są diploidalnymi, a te, które mają tylko jeden zespół chromosomów, to komórki haploidalne (plemniki, komórki jajowe)..

A) Elementy kom rki zwierzęcej.

W jądrze komórkowym występuje także jąderko , wykazujące niezwykłą zmienność pod względem kształtu i budowy; może zanikać i pojawiać się w .Test: Biol - budowa komórki zwierzęcej Opis testu: Autor nie dołączył opisu testu Liczba pytań: 10 Poziom: Średni Rozwiązany: 30 razy Średnia ocena: .. Jądro komórkowe - w żywej komórce na tle .komórka zwierzęca - podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów zwierzęcych.. Większość jest zbudowana z cieniutkiej błony, otaczającej częściowo przezroczystą, galaretowatą substancję, i wiele maleńkich części wewnętrznych nazywanych organellami.OOGENEZA Oogeneza to proces tworzenia i dojrzewania komórek jajowych.. Układ narządu ruchu człowieka.Komórka zwierzęca - budowa Rysunek z opisami.. Czynnik klimatotwórczy: 1. wysokość nad poziomem morza.. Wewnątrz jej znajdują się enzymy trawiące dostarczane tam cząsteczki (rola podobna do lizosomów).Fit to window Full screenKomórki można podzielić ze względu na stopień złożoności budowy.. Budowa komórki zwierzęcej.. Komórka zwierzęca otoczona jest błoną komórkową, bardzo cienką strukturą zbudowaną białek i tłuszczów (lipidów).. 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 - cytoplazma; 12 - lizosom; 13 - centriola..

W ten sposób dzielą się komórki.

Oddziela wnętrze komórki od otoczenia, zapewnia transport substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki Błona komórkowaZgłoś błąd; i białek w jądrze .Jądro wykonuje obroty dookoła własnej osi i ruchy wędrujące.. somatyczne, np. komórki naszego naskórka.Komórczaki powstają poprzez wielokrotne podziały jądra bez podziału komórki.Kształt jądra uzależniony jest od kształtu komórki.Wielkość zależy od wielkości D.N.A.. Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej.. Glikokaliks ochrania powierzchnię komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.Budowa komórki zwierzęcej.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.. Funkcje jądra komórkowego pełni nukleoid (genofor).- organizmy są zbudowane z komórek; - wewnątrz komórek zwierzęcych występują różne struktury : jądro komórkowe, cytoplazma, błona komórkowa, mitochondria, wodniczki.. 4. pokrycie terenu.. mitochondrium - zachodzi w niej proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.. Każda komórka wątroby czyli hepacyt, ma około dziesięciu do dwudziestu mikronów przekroju.komórka zwierzęca posiada : -Mitochondrium -Wodniczki -jądro komórkowe -aparat golgiego -cytozol -siateczka sródplazmatyczna -błona komórkowa Cytozol jest płynnym składnikiem cytoplazmy cytozol jest nazywany cytoplazmą podstawową w tej galaretowatej substancji zanurzone są organelle które pełnią określone funkcje otaczają je błony zbudowane z białk i tłuszczów jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki .Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma..

Wyróżnia się komórki prokariotyczne i eukariotyczne.

Substancje cementujące.Typowa komórka zwierzęca jest otoczona cienką błoną plazmatyczną, wewnątrz której znajduje się galaretowata cytoplazma i około tuzina organelli.. Komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej.Każda komórka jest otoczona cienka błoną plazmatyczna zbudowana z dwóch warstw białkowych i łączącej je środkowej warstwy lipidowej (tłuszczowcowej).. Skutek: A.. Elementy komórki zwierzęcej 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium;.Komórkowa budowa organizmów Czy wiesz, że organizm człowieka składa się z bilionów komórek, a każda stanowi bardzo skomplikowany układ intensywnie współpracujących elementów?. - komórki różnią się wielkością, kształtem i budową.. W komórkach zwierzęcych znajduje się zwykle szereg mniejszych wodniczek.. (1 pkt) Budowa i funkcje komórki Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. Część 2.. Z kolei w świecie bakterii, protistów, grzybów, roślin i zwierząt spotyka się pojedyncze komórki‑organizmy, które prowadzą procesy życiowe właściwe istotom wielokomórkowym.Ich podstawową funkcją jest trawienie substancji wprowadzanych do komórki, oraz cząsteczek komórki, które stały się dla niej bezużyteczne a także ciał obcych.. Zachodzi w części korowej jajnika.. cytozol (cytoplazma) - znajdują się w niej organelle .Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.. Część 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt