Przeczytaj dialog i uzupełnij go pytaniami wpisz właściwą literę

Pobierz

Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. 3 S Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Wpisz właściwe litery do tabeli.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.przeczytaj proszę zdania a, b, c, następnie przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami a-c, zapisz odpowiedzi w zeszycie według wzoru: 1 - f, 2 - k Teraz włącz nagranie 3.13 i sprawdź swoje odpowiedzi Ex 2 p 93 W dialogu pojawiły się kolejne czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, wypisz proszę1 Przeczytaj pocztówkę.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Tu animal favorito.Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj wywiad z piosenkarką z Kolumbii, Shakirą, i uzupełnij go pytaniami podanymi poniżej.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod numerem pytania.. Przeczytaj tekst pocztówki z zadania 8. jeszcze raz i odpowiedz na pytania.. 1 podanymi czasownikami we właściwej formie.. Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę 1-5 jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj dialog i uzupełnij go pytaniami.

RAINING POETRYPrzeczytaj teksty.. Uwaga!Jedna odpowiedź została podana dodatkowo.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego z fragmentów.. NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. Dwa pytania zostały … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.Strona 2 z 8 Zadanie 1.. E. Gehört auch Tanz und Theater zur Kunst?Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj dialog i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. 18 achtzehn Alina Egger Bändelgasse 1 4057 Basel SCHWEIZ +41 4161 / 8 22 94 33 LEKTION 1 Test Lektion 1 1 Wpisz brakujące litery.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Uwaga .Przeczytaj tekst.. 4 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Wpisz odpowiednią literę (a-f) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.

Imię i nazwisko Praca kontrolna, sem.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Wpisz właściwą literę.. Gdzie jest Joanna?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Połącz zdania spójnikami als lub wenn.Przeczytaj teksty.. Wpisz właściwą literę.. I don .Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Wpisz właściwą literę.. Pamiętaj o wielkich literach i znakach interpunkcyjnych.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought someN Przeczytaj dokładnie polecenie do zadania.. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Dwa pytania zostały podane do…Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. Wpisz właściwą literę.. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu.1.. E. Gehört auch Tanz und Theater zur Kunst?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Wpisz właściwą literę.

Repetytorium.. 2.i zapisz go w zeszycie.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Uwaga!. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F).. 30 Przeczytaj wizytówkę i wypełnij formularz.. (0-4) Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij dialog 2012-03-28 21:20:42 Uzupełnij dialog podanymi czasownikami w formie present continuous ( ćwiczenia New adwentures elementary) 2011-11-20 14:05:56Przeczytaj tekst i uzupełnij go.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki (6.1.- 6.10.). Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do dialogu.. N Nastaw się na wysłuchanie dialogu z określonego obszaru leksykalnego z .. Przeczytaj fragmenty dialogu i uzupełnij go brakującymi pytaniami.. 2 Uzupełnij pocztówkę w ćw.. - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz właściwą literę.. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Przeczytaj dialog i uzupełnij go pytaniami.. Napisz tekst pocztówki poprawnie.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

... 5 Uzupełnij dialog podanymi sformułowaniami.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt