Symetria względem prostej karta pracy

Pobierz

- narzędzie do łączenia figur w jedną.. Wspomaga ucznia oraz mobilizuje do działania.. Skonstruuj odcinek symetryczny do danego względem danej prostej.. Spis treści Symetria względem prostej Narysuj trojkat symetryczny Rysuj figury symetryczne Oś symetrii figury Oś symetrii figury Symetria względem punktu Przekształć trapez przez symetrię względem punktuZapisanie teorii na tablicy i w zeszytach: Dwa punkty są symetryczne do siebie względem prostej k, jeżeli: • leżą na prostej prostopadłej do prostej k, • leżą po przeciwnych stronach prostej k, • leżą w równych odległościach od prostej k. Uwaga!. Cele lekcji: Uczeń: zna trzy sposoby na rysowanie figur symetrycznych za pomocą ekierki, szpilek lub cyrkla rysuje figury symetryczne względem prostej.. Ćw.6 Karta pracy na ocenę.Pomoc nauczyciela w miarę potrzeb.. Materiały: podręcznik karta pracy - zadania dla wszystkich oraz zadania dodatkowe cyrkiel, szpilki, ekierka, lusterkoZwarte w tym wspaniałym zestawie dziewięciu kart pracy są następujące figury symetryczne względem prostej: Gwiazda Okrąg Trójkąt Serce Romb Kwadrat Prostokąt Pięciokąt SześciokątĆw.5Uczniowie otrzymują kolejną kartę pracy.. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy.Co możesz zrobić za pomocą karty?. - usuwanie wybranego elementu.. A może potrzebujesz ciekawego pomysłu na lekcję geometrii?. Następnie uzupełniają kolejne rysunki, kreśląc figury symetryczne do danych względem osi układu współrzędnych i względem .Karta pracy nr..

10.3 Symetria względem prostej; karta do wydruku 1.

Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 5 str. 296 oraz 10, 12, 13 str. 297.. Jeśli czujesz, że brakuje ci czasu na przygotowanie ciekawych lekcji, te karty pracy przyjdą ci z .Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wyznaczania osi symetrii.. Znajdź konstrukcyjnie obraz trójkąta w symetrii względem prostej leżącej poza trójkątem.. 71. a) Podaj punkty symetryczne do podanych punk- tów wrzglçdem prostej l. b) Narysuj obraz punktu F w symetrii osiowej wzglç- dem prostej I. Narysuj figure symetrycz1AQ do danej wzgledem prostej l. B ZalóŽmy, Že punkt P nie naleŽy do prostej l. Punkt P' nazy-Jakie figury symetryczne zawierają te karty pracy?. Środek symetrii figury - plik pdf.. Film Środa 08.04.2020 Temat: Odcinki w ostrosłupach.. Zwracamy uwagę na odległość od prostej.Nauczyciel wspomagający rozdaje kartę pracy nr 2.. Dorysuj odbicia symetryczne podanych figur, względem wskazanej osi:-rysunki figur symetrycznych (Karty pracy 1 i 2), - treść zadań do wykonania przez uczniów (załącznik 1).. Karta pracy do multipodręcznika dla 8 klasy - film Niewymierna liczba Pi .Temat: Jak rysować figury symetryczne względem prostej?. 10.2 Symetria względem prostej karta do wydruku Fundacja Rodziny Maciejko; gimnazjum Karta pracy nr..

10.2 Symetriawzględem prostej; karta do wydruku 1.

- wstawienie osi symetrii (którą można dowolnie ustawiać przy .. Narysuj obraz trójkQta ABC w symetrii wzgIQdem prostej: a) k, b) l, c) m.. - obrót figury o 30 stopni w prawą stronę.. KOŁA I OKRĘGI .. Narysuj dwie figury symetryczne względem wskazanej osi: 2.. Świetnie, właśnie je znalazłeś.. 4.Podsumowanie .73.. Zapoznaj się z przykładami 1-7 i ich rozwiązaniami na stronach 289-295.. Narysuj odbicie symetryczne figury najpierw względem prostej k, a następnie względem prostej l. Na drugim rysunku odbij symetrycznie taką samą figurę najpierw względem prostej l a następnie względem prostej k.Karta pracy nr.. - odbicie w pionie wskazanej figury.. Zadanie 2.. Zwarte w tym wspaniałym zestawie dziewięciu kart pracy są następujące figury symetryczne względem prostej:• Gwiazda • Okrąg • Trójkąt • Serce • Romb • Kwadrat • Prostokąt • Pięciokąt • Sześciokąt Każda z przedstawionych tu figur symetrycznych narysowana jest .W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum..

Rozdaję kartę pracy nr.

Karta pracy zawierająca rysunki figur w symetrii względem prostej i względem punktu oraz podpisy pod każdy rysunek.. Zadanie 3.Karta pracy do multipodręcznika dla 8 klasy - film Twierdzenie Pitagorasa (str. 114) .. Obejrzyj film.. Zaznacz wszystkie osie symetrii każdej z figur: 2.. Te pomysłowe karty pracy z figurami symetrycznymi względem prostej sprawdzą się zarówno w szkole jak i w domu.. (Rozważ wszystkie możliwości położenia odcinka względem prostej.). Narysuj odcinek oraz prostą.. ustalić kierunek prostej, która ma być osią symetrii za pomocą zielonego punktu na okręgu: ustalić współrzędne punktu do którego szukamy punktu symetrycznego, ustalamy to za pomocą suwaków: ustalić punkt przez który przechodzi prosta, która ma być osią symetrii - za pomocą punktu S:Szukasz materiałów na lekcję o figurach symetrycznych względem prostej?. Symetria względem prostej - Elżbieta Grzybek, Izabela Solarz - plik pdf.. Znajdź konstrukcyjnie obraz rombu w symetrii względem punktu S leżącego wewnątrz rombu.Symetrie z geogebrą - GeoGebra Symetrie z geogebrą Autor: Anna Licznerska Dynamiczne karty pracy dla uczniów szkoły podstawowej.. - odbicie w poziomie wskazanej figury.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaĆwiczenie Przyporządkuj figury do kategorii z odpowiednią liczbą osi symetrii: Figury z jedną osią symetrii Figury z dwiema osiami symetrii Figury z nieskończoną liczbą osi symetrii Figury, które nie posiadają osi symetrii Pozostałe figury deltoid elipsa równoległobok, który nie jest prostokątem koło trójkąt równoboczny kwadrat okrąg odcinekNa tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem prostej..

Znajdują smoki symetryczne względem prostej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt