Benzyna ekstrakcyjna karta charakterystyki 2022

Pobierz

: 530545553 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 Zastosowanie zalecane: Rozpuszczalnik.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ** (Ciąg dalszy) EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 2.3 Inne zagrożenia: Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.. Nawiązaliśmy współprace handlowa z wieloma czołowymi producentami farb, lakierów i innych artykułów wykończeniowych .Plik BENZYNA EKSTRAKCYJNA.doc na koncie użytkownika Ogi-Ehoo • folder Karty charaktrystyk cz. II • Data dodania: 7 wrz 2011 .. Download: BENZYNA EKSTRAKCYJNA.doc.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Polskim Koncernem Naftowym, "PKN ORLEN" SA.. Benzyna dostępna jest w formie przezroczystej cieczy o charakterystycznym aromacie.. SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ, PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. Używany w pralniach chemicznych do prania na sucho, w przemyśle poligraficznym przy myciu maszyn i urządzeń.. Pobierz.. LD50 (szczur, doustnie) - brak danych.. Plik PDF o rozmiarze 106.41 KB w języku polskim.. Nazwa produktu:?BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA.. ZastosowanieKARTA CHARAKTERYSTYKI.. Opakowanie 5L (kanister metalowy)..

... karta charakterystyki.ppt ...SEKCJA 1.

Benzyna Ekstrakcyjna III, niskoaromatyczna o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych.. Próg wyczuwalności zapachu - 0,02 mg/m 3.. UL. CHEMIK?W 7 09-411 P?OCK DYSTRYBUTOR: ORCHEM-?D?. TCL0 (człowiek, inhalacja - 3369,4 mg/m 3 /1 h. Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, drażniąca i działająca narkotycznie.lakSOL Rozlewnia Rozpuszczalników Szymon Paśko Andrzej Paśko profesjonalna chemia w zasięgu Previous Next Naszą działalność zbudowaliśmy na bazie współpracy z liderami na rynku polskim w tej dziedzinie tj. m. in.. Dodaj go jako pierwszy!. Cechy Produktu.. N umer CAS: 8032-32-4 Ciężar cząsteczkowy: brak Wzór chemiczny: C n H 2n+2 gdzie n = 7 - 8 Numer WE: 232-453-7 3.Nazwa handlowa: Benzyna ekstrakcyjna Nr CAS: 64742-49- Nr WE: 265-151-9 Nr indeksowy: 649-328-00-1 Nr rejestracji: 01--XXXX .. 1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp..

Benzyna ekstrakcyjna jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem.

KOMANDYTOWA Wyszogrodzka 10/89 03-337 Warszawa - mazowieckie - Polska Tel.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Skład / informacje o składnikach Synonimy: mieszanina ciekłych węglowodorów alifatycznych.. Aplikacje dostępne w.Szeroka frakcja heksanowa - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski) 0.31 MB pobierz: Benzyna lakowa bezaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.17 MB pobierzBenzyna Ekstrakcyjna Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:Benzyna Ekstrakcyjna Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) CAS: 64742-49- EC: 265-151-9 Index: 649-328-00-1 REACH: 01--XXXXBENZYNA EKSTRAKCYJNA Karta charakterystyki produktu: SUBSTANCJA BENZYNA EKSTRAKCYJNA..

Benzyna ekstrakcyjna - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznej substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).

k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 KrakówZ O.O. SP.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.Plik BENZYNA EKSTRAKCYJNA.doc na koncie użytkownika dj.navix • folder KARTY CHARAKTERYSTYKI • Data dodania: 5 mar 2022 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne.. ** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O .Karta charakterystyki SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. 12.04.2022 Wersja: 10 (zastępuje 9) Strona 1/21 - Kontynuacja na następnej stronie - VIDARON LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA SUPER WYDAJNA Karta charakterystyki .. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Benzyna ekstrakcyjna Nr katalogowy: Numer indeksowy: NumerBenzyna Ekstrakcyjna..

Karta charakterystyki substancji chemicznej - benzyna_ekstrakcyjna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 9 Data utworzenia: 2004/08/01Benzyna ekstrakcyjna - karta charakterystyki.

Pobierz załącznik..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt