Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich wyjaśnienie pozytywizm

Pobierz

1.Mar 6, 2021Podręcznik do historii 7 klasa Nowa Era Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwie ich wyjaśnienie.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. A. Galicia, B. protektorat, C. unia personalna, D. uwłaszczenie 1.. Związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego władcę przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej i politycznej.. A. demilitaryzacja B. autorytaryzm C. appeasement 1. rządy jednej partii lub wojska niepodlegające kontroli społecznej 2. pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych o strategicznym znaczeniuPrzyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje: 1.Tlen A.Odwrotność redukcji 2.Tlenek metalu B.Gwałtowne utlenianie 3.Tlenek niemetalu C.Można otrzymać z fosforu lub siarki 4.Utlenianie D.Składnik każdego tlenku 5.Redukcja E.Można otrzymać z wapnia lub sodu 6.Spalanie F.Odwrotność utleniania1.Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Autorzy spróbują dociec, czy istnieje repertuar zachowań proksemicznych (pozasłownych?. Wielka Koalicja..

Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.

), który powinien być nauczany jako nierozdzielny element zadanie z histori 2010-11-12 13:58:20; Zadanie z histori.. Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Rozwiązanie.. 1 ocena | na tak 0%.. 0 1 Odpowiedz.. 1.Yes there might have been humans that we don't knowPrzyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl A. pozytywizm - 5.. Oglądasz stare wydanie książki.. Podobne pytania.. Demokratyzacja B. Indoktrynacja C. Emancypacja .W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o sens nauczania obcokrajowców komunikacji niewerbalnej.. Styl w architekturze i sztuce, dla którego charakterystyczne były falujące i opływowe linie oraz zdobienia z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.2.Sep 26, 2020Przyporządkuj wymienionym pojęciom ich właściwe wyjaśnienia.. A. Lend-Lease Act B. Karta .Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Uznaje równość wszystkich ludzi,Kierunek w filozofii i literaturze podkreślający znaczenie wiedzy naukowej w p Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 7.Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich definicje: A. Galicja B. Protektorat C. Unia personalna..

Przyporządkuj wymienionym pojęciom ich właściwe wyjaśnienia.

Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. 2011-06-13 17:08:10; Zadanie z histori pls.. Uwłaszczenie 1.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. 2009-09-21 16:05:53; Zadanie z histori?. Związek dwóch lub.Zadanie.. demokratyzacja B. indoktrynacja C. emancypacja a) uporczywe wpajanie społeczeństwu określonych poglądów i przekonań, często za pomocą3 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy.. (./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych .. 6 Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej (./1 pkt) skutkom I wojny światowej.. [SIÓDMA KLASA] Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Styl w architekturze i sztuce, dla którego charakterystyczne były falujące i opływowe linie oraz zdobienia z motywami roślinnymi i zwierzęcymi II.. Potoczna nazwa ziem polskich pod zaborem austriackim.. A. pozytywizm; B. realizm; C. historyzm; D. impresjonizm.1..

Przyporządkuj wymienionym czynnikom narodotwórczym ich właściwe opisy.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt