Wiedza z zakresu logistyki

Pobierz

zakres: zarządzanie logistyczne.. Jeśli lubisz dynamikę, masz zmysł organizatorski i chęci do działania, a do tego chcesz zdobyć ciekawy zawód - kierunek logistyka jest dobrym wyborem!. Technikum logistyczne nadaje kandydatowi kwalifikacje: SPL.01 Obsługa magazynówPrzy negocjacjach handlowych z usługodawcami logistycznymi oraz przy przygotowywaniu decyzji typu make-or-buy konieczna jest także wiedza z zakresu ekonomii, dogłębne zrozumienie procesów oraz wiedza prawnicza.. Przyszli logistycy kształcą się w technikum logistycznym lub na studiach logistycznych.Obszerna baza wiedzy o zagadnieniach z dziedziny optymalizacji transportu, zarządzaniu zapasami, IT w logistyce.. W trakcie studiów studenci zdobywają wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: zarządzania, ekonomii, towaroznawstwa, czy rachunkowości.Kategoria: Logistyka Innowacyjne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej dla Poznania Miasto Poznań, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Volkswagen Poznań 18 października br. podpisały list intencyjny, zgodnie z którym strony wyrażają chęć współpracy i wypracowania propozycji innowacyjnych .Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji..

Logistyka według zakresu oddziaływania.

Transport i spedycja .. GS1 Polska wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu prześledziła procesy w Winnicy Turnau, produkującej ponad 100.000 butelek wina .Studia logistyczne to nauka, która oferuje pozyskanie jasno określonej wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na pracę w konkretnej branży.. Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedmiotów podstawowych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą podstaw nauk ekonomicznych, zarządzania i .Logistyka to kierunek, na którym studenci rozwijają swoją wiedzę z zakresu procesów związanych z zaopatrzeniem, produkcją, magazynowaniem i dystrybucją towarów, zatem od logistyka wymaga się wielu różnych umiejętności.. Specjalności (zakresy nauczania) na kierunku: Systemy logistyczne Zarządzanie transportem1.. Logistyka powtórnego zagospodarowania - obejmuje ekonomicznie i ekologicznie efektywny przepływ odpadów.. W skład podstawowych obowiązków logistyka wchodzą: Planowanie przepływu surowców Realizacja dostaw Kontrola zapasówNa stronie są dostępne kursy wiedzy z zakresu m.in. transportu i spedycji, które mogą przydać się uczniom i studentom kierunków logistycznych.. START; Aktualności.. Po ich ukończeniu uzyskasz wyższe wykształcenie z dyplomem licencjata.Kierunek łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki, nauk społecznych, ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych..

Zawód logistyka nie wymaga zdobycia specjalnych uprawnień, jednakże warto zdobyć potrzebną wiedzę z zakresu teoretycznego i praktycznego.

Absolwent studiów to osoba, która potrafi zarządzać nie tylko procesem, ale także zespołem ludzi.N = D/Q.. Ponadto z pewnością wkrótce pojawią się kolejne specjalizacje.Technikum logistyczne przekazuje kandydatom wiedzę z zakresu: przyjmowania i wydawania towarów magazynowych, magazynowania towarów, sporządzenia dokumentacji magazynowej, planowania, organizacji, a także dokumentowania całego procesu transportu i procesów spedycyjnych.. Specjalności proponowane przez uczelnie na tym kierunku to m.in.: środki transportu, systemy transportu oraz zarządzania w transporcie, inteligentne systemy transportowe,W czasie studiów na kierunku logistyka studenci rozwiną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, nauk społecznych oraz technicznych.. Podział logistyki może następować na podstawie zasięgu oddziaływania systemu.Do wyboru jest mnóstwo szkoleń logistycznych, z czego do najpopularniejszych należą obecnie zajęcia prowadzone z następujących obszarów: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie procesami logistycznymi, Zarządzanie magazynem, Zarządzanie zapasami, Obrót towarowy z zagranicą, Transport lądowy, Transport morski, Transport kombinowany,Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania projektami, a także zarządzania procesami magazynowania, transportu, odnawiania zapasu oraz obsługi klienta..

Kurs: podstawy logistyki (LOG2020) LOGISTYKA - jest to d ziedzina wiedzy z zakresu zarząd zania ( przepływ lud zi , energii, wody) od nosi się do.

projektowanie systemów logistycznych.. PROCESY LOGIS TYCZNE - p rocesy przepływu .Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.. Niezbędnik każdego logistyka.. Dowiedzą się także, w jaki sposób projektować przestrzeń magazynową oraz organizować pracę personelu.. zarządzania dob rami w czasie i w przestrzen i stykamy się z nią co dziennie (złe p lanowanie).. Podstawy logistyki 2.Körber połączył siły z GXO Logistics, Inc., największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, w celu opracowania pionierskiego rozwiązania Operator Eye opartego na sztucznej inteligencji, które śledzi wzorce błędów i autonomicznie minimalizuje czas przestojów oraz zaangażowanie pracowników w proces kompletacji.Zdobędziesz tu wiedzę o procesach logistycznych w przedsiębiorstwie, nauczysz sięzarządzać strumieniami fizycznymi i informacji.. Wysokość pensji zależy od konkretnego stanowiska, a także doświadczenia danego pracownika.. Wiedząc, na czym polega praca logistyka i jak złożone są jego obowiązki, nietrudno się domyślić, że zawód ten jest dobrze wynagradzany..

Poznasz systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemy klasy ERP, WMS i TMS.Dokładny zakres zadań logistyki zależy od danej firmy, w której jest on zatrudniony.

Definicja logistyki - zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach (Beier, Rutkowski) - logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce oraz .Logistyka części zamiennych - obejmuje części zamienne do usuwania wadliwych elementów w gotowych wyrobach.. Warto także pamiętać, że branża nieustannie rozwija się i wymaga regularnego dokształcania się.. CZAS TRWANIA: 2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym PROGRAM: 1.. Kierunek Logistyka jest dla tych osób, które lubią wyzwania, chcą posiadać interdyscyplinarną wiedzę, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.Wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw i sieci gospodarczych, w których procesy logistyczne odgrywają rolę integrującą.. Studia skierowane są do: menedżerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów logistyki i łańcuchów dostaw,Wiedza i umiejętności zdobyte na tym kierunku przygotują do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień z zakresu logistyki, transportu i systemów zarządzania w logistyce oraz umiejętności oceny przedsięwzięć logistycznych, dzięki ukończeniu studiów, łączących zagadnienia logistyki z podstawami ekonomii .studia na kierunku logistyka umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości jako dyscypliny wiodącej oraz w odpowiednim zakresie ekonomia i finanse, a także kształtowania krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o systemach i procesach logistycznych oraz o jej zastosowaniach w gospodarce i w …Zdobywanie wiedzy z zakresu logistyki możesz kontynuować na studiach magisterskich, wybierając interesującą Cię specjalność.. Jego obowiązki często wymagają również znajomości prawa transportowego, gospodarczego i cywilnego.. Nauka na studiach I stopnia licencjackich trwa 6 semestrów (3 lata) i odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt